SERWIS

Wykonujemy przeglądy serwisowe i pomiary kontrolne z późniejszym świadczeniem usług serwisowych, napraw i produkcji części zamiennych do wszystkich produkowanych przez nas urządzeń, a także do niektórych podnośników elektromechanicznych innych producentów.

Wykaz oferowanych usług serwisowych

1. Zapewnienie przeglądów serwisowych i pomiarów wymienionych urządzeń

Wykonujemy kompleksowe pomiary stanu zużycia poszczególnych części oraz ocenę ogólnego stanu i kompletności urządzeń na miejscu.

Dysponujemy zespołem doświadczonych serwisantów i techników pomiarowych, sprzętem technicznym, a przede wszystkim pełną dokumentacją, która była i jest integralną częścią certyfikacji urządzeń.

Na podstawie specjalistycznego przeglądu sprzętu przygotowujemy raport o stanie urządzenia z ewentualnymi zaleceniami dotyczącymi dalszej eksploatacji i ewentualnych napraw. Na podstawie tego raportu operator może podjąć decyzję dotyczącą serwisu, planowanych napraw itp.

 

2. Wykonujemy wszystkie rodzaje napraw wymienionych urządzeń zgodnie z wynikiem przeglądu oraz zgodnie z wymaganiami zamawiającego

W razie potrzeby i na podstawie decyzji właściciela/operatora wymieniamy zużyte części, instalujemy brakujące części lub wykonujemy naprawę w dowolnym zakresie: od drobnych napraw aż po remonty generalne. Jako producent gwarantujemy, że wszystkie naprawy zostaną wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną producenta oraz z wydanymi certyfikatami.

 

3. Modernizacja urządzeń

W ramach remontów generalnych oferujemy modernizację układów sterowania oraz niektórych elementów mechanicznych podnośników. Modernizacja obejmuje przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji (dokładniejsza synchronizacja podnoszenia, zabezpieczenie przed najechaniem na przeszkodę oraz inne elementy).

 

Na wszystkie naprawy udzielamy gwarancji. W przypadku remontów generalnych możemy udzielić odnowionej gwarancji na całe urządzenie w pełnym zakresie, podobnie jak w przypadku nowego urządzenia.

Jako producent przedmiotowych urządzeń posiadamy wyłączne uprawnienia do dostarczenia protokołu kompletności i jakości produktu oraz instrukcji użytkowania.


© 2019 FEREX Machinery s.r.o.