POZYCJONERY

Pozycjonery służą do obracania elementów spawanych podczas produkcji. Podstawę pozycjonerów stanowią dwa ustawione naprzeciw siebie przystosowane podnośniki. Na ramionach nośnych zamiast wsporników znajdują się obrotowe płyty do mocowania (jedna z napędem obrotowym, a druga obracana swobodnie). Rama pomocnicza ze spawanym elementem jest przymocowana między płytami. Zatrzymanie obracania jest możliwe pod dowolnym kątem. W pozycji roboczej oba podnośniki są zakotwiczone w podłożu.

POZYCJONER 2 × 10 t

Poszczególne kolumny pochodzą z podnośników PZ 25. Ramiona nośne z płytami mocującymi są wysuwane. Do płyt przymocowana jest rama z elementem spawanym.


 

POZYCJONER 2 × 5 t

Poszczególne kolumny pochodzą z podnośników ST 12. Ramiona nośne z płytami mocującymi są wysuwane. Do płyt przymocowana jest rama z elementem spawanym.


 

POZYCJONER 2 × 5 t (z ramieniem nośnym)

Poszczególne kolumny pochodzą z podnośników ST 12. Ramiona nośne z płytami mocującymi są wysuwane. Do płyt montuje się ramę, która stanowi część podnośnika. Ramę można przesuwać po płytach mocujących. W ten sposób można ustawić przesunięcie osi obrotu i środek ciężkości ładunku.


 

POZYCJONER 2 × 1,5 t

Poszczególne kolumny pochodzą z podnośników PZK 2,25. Stałe ramiona nośne. Ramię z napędem obrotowym jest wyposażone w jarzmo ramy z elementem spawanym, drugie ramię stanowi podporę. FEREX Machinery s.r.o. produkcja techniczna:

PODNOŚNIKI   |   PLATFORMY   |   POZYCJONERY   |   WCIĄGARKI   |   DŹWIGI   |   POZOSTAŁE PRODUKTY

© 2019 FEREX Machinery s.r.o.